Cuma Hutbesi

Zilhicce Ayının Fazileti

01 Temmuz 2022

2 Zilhicce 1443

﴾قال الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ  وَلَيَالٍ عَشْرٍ   وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ  وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

﴾قال رسول الله ﷺ: ﴿ماَ مِنْ أَياَّمٍ اَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَبَّدَ لَهُ فِيهاَ مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِياَمُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهاَ صِياَمَ سَنَةٍ وَ قِياَمُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهاَ بِقِياَمِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

 

Muhterem Mü’minler,

Bugünkü hutbemiz „Zilhicce Ayının Fazileti“ hakkındadır.

Hicri-Kameri ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslam’ın beş esasından biri olan Hac farizasının ifa edildiği umumi af ayıdır. Arafat’a çıkıldığı, Allah-ü Teâlâ için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Bu aydan sonra da Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayı gelecektir ki, bu aylar Allah’ın muhterem kıldığı ve kendisine hürmet edilmesi gereken Haram Aylardır.

Zilhicce ayının ilk on gecesi „Leyali-i Aşere“ yani on mübarek gecedir. Bu ayda noksanların tamamlanması için istiğfar-i şerif, salavat-ı şerife ve diğer ibadetlere ağırlık vermekte faide vardır.

Cenâb-ı Hak, bazı zaman ve mekânların, kıymet ve ehemmiyetine dikkat çekmek için, Kur’an-ı Kerim’in muhtelif ayetlerinde yıldıza, geceye, güneşe, kuşluk vaktine, asra yemin etmiştir. Bu meyanda Fecr Suresi’nde de şöyle kasem buyurmuştur:

“Kasem olsun fecre, on geceye, hem çifte hem teke ve gelip geçeceği sırada geceye”[1]

Müfessirler, bu Ayet-i Kerime’de kendisine kasem edilen on geceden murat ağırlıklı olarak Zilhicce ayının ilk on gecesidir, demişlerdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Allah-ü Teâla’nın ibadet olunduğu günlerin hiçbiri, Zilhicce’nin (ilk) on gününden daha sevimli olmamıştır. Ondan her günün orucu, sene orucuna muadil; ondan her gecenin kıyamı, kadir gecesinin (ibadetle) ayakta geçirilmesine müsavi olur” buyurmuşlardır.

Diğer bir Hadis-i Şeriflerinde ise: “İyi amelde bulunulan şu on gün kadar Allah (cc)’a sevimli hiçbir gün yoktur.”, buyurmuşlardır. Bunun üzerine Ashab “Allah yolunda yapılan cihad da mı (böyle) dediler. Rasûl-i Ekrem: “Allah yolunda cihad da (bundan daha sevimli) değildir. Meğerki canı ve malı ile birlikte cihada çıksın da bunlardan hiçbirini geri getirmemiş olsun.”[2], cevabını verdiler.

Muhterem din kardeşlerim,

Hacca gidemeyen müslümanların bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettir. Kurban Bayramı’ndan önce dokuz gün oruç tutmak ve 10’uncu günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip ilk olarak kurban etinden yemek mendubdur. Hiç olmazsa 8’inci günü ile beraber 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lazımdır.

Peygamber Efendimiz’in hanımlarından bazıları şöyle demişlerdir:

„Resulullah (s.a.v.) Zilhicce ayının (ilk) dokuz gününde, Aşure gününde ve her ayın üç gününde oruç tutardı.“[3]

Kıymetli mü’minler,

İçinde bulunduğumuz günler, gerçek kıymeti ancak elden çıktıktan sonra bilinen hazine değerinde günlerdir. Bu manevi fırsatı değerlendirenlerden olmaya gayret edelim.

[1] Fecir Suresi, 1-4

[2] Sünen-i Ebu Davud, 2438

[3] Sünen-i Ebu Davud, 2437